ilk5il

Mobil tətbiqin yaradılmasında əsas məqsəd icma valideynləri ilə çevik əlaqələrin qurulması, innovativ yanaşmanın tətbiqi vasitəsi ilə onları maarifləndirmək və məlumat alış-verişinin səmərəliliyini artırmaqdır. Uyğulamanın ilkin mərhələsi əsasən maarifləndirmə xarakteri istiqamətlərdən ibarət olacaq və mobil telefon vasitəsi asan (sadə) işləmə mexanizminə malik olacaqdır. Bu mobil tətbiqetmə proqramı valideynlərə 3-4 yaşlı övladlarının tərbiyyə olunmasında, onların fiziki, əqli, sosial-emosianal, psixoloji ilkin estetik zövq və dünyagörüşün formalaşması istiqamətində yardımçı olacaqdır.


SmartphoneTablet